Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
14/06/2021 49- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.pdf
10/06/2021 48- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.pdf
03/06/2021 47- KDV Uygulama Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.pdf
02/06/2021 46- Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı.pdf
02/06/2021 45- Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31.07.2021 Tarihine Uzatıldı.pdf
02/06/2021 44- Düşürülen Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihine Uzatıldı.pdf
28/03/2021 43- E-Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı.pdf
26/05/2021 42- Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin 18 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.pdf
05/05/2021 41- 7318 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler.pdf
04/05/2021 40- E-Belgelerde İptal ve İhtarların GİB'e Bildirilmesi Duyurusu.pdf
04/05/2021 39- 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.pdf
04/05/2021 38- Konaklama Tesislerinde Geceleme Hizmeti İçin Uygulanan %1 KDV Oranı Uygulaması 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.pdf
03/05/2021 37- Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.pdf
03/05/2021 36- Çek İbraz Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tcaret Bakanlığı Duyurusu.pdf
03/05/2021 35- Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı.pdf
03/05/2021 34- Çek İbraz Süreleri Uzatıldı.pdf
26/04/2021 33- Bazı Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.pdf
26/04/2021 32- Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı.pdf
22/04/2021 31- Kurumlar Vergisi Oranını Artıran ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.pdf
15/04/2021 30- Sigorta Şirketlerine Düzenlenen Yansıtma Faturalarında KDV Tevkifatı.pdf
1
Sayfa: 1 / 38 [ Toplam: 755 ]