Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
09/08/2022 81- Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlandı
27/07/2022 80- Kur Korumalı Mevduat Kapsamı Genişletildi
26/07/2022 79- KDV, Damga ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
25/07/2022 78- Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi
25/07/2022 77- 540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
25/07/2022 76- Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Belirlendi
21/07/2022 75- Tecil Faizi Oranı Yıllık %24 Olarak Yeniden Belirlendi
21/07/2022 74- Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
07/07/2022 73- Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde verilecek vergiden istisna gündelik tutarları
06/07/2022 72- Şirketlerin 31.12.2021-30.06.2022 Tarihleri Arasındaki Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecek
06/07/2022 71- 7417 sayılı Torba Kanun ile Getirilen Yeni Varlık Barışı
06/07/2022 70- 7417 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
05/07/2022 69- 2022 Yılı Mali Tatili (1-20 Temmuz 2022) Hakkında Açıklamalar
05/07/2022 68- 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Açıklandı
05/07/2022 67- 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak SGK Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları
05/07/2022 66- 2022 Yılı İkinci 6 Aylık Dönemde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
30/06/2022 65- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı
28/06/2022 64- Düşürülen Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresi 31.12.2022 Tarihine Uzatıldı
14/06/2022 63- Konut Kiralarında Kira Artış Oranının En Fazla %25 Olmasını Düzenleyen Kanun Yayımlandı
14/06/2022 62- Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10'a Yükseltildi
1
Sayfa: 1 / 45 [ Toplam: 889 ]