Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
31/03/2023 54- Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarının Verilme Süreleri ve Elektronik Defterlere İlişkin Süreler Uzatıldı.pdf
28/03/2023 53- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanuna İlişkin 2 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.pdf
27/03/2023 52- KDV, Damga Vergisi, Konaklama Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.pdf
27/03/2023 51- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.pdf
17/03/2023 50- 7440 Sayılı Kanunun Ek Kurumlar Vergisi İle Deprem Bölgesine Yönelik İndirim ve İstisnalara İlişkin Düzenlemeleri.pdf
16/03/2023 49- 7440 Sayılı Kanunun Vergi Mevzuatında Değişiklik İçeren Düzenlemeleri.pdf
15/03/2023 48- 7440 Sayılı Kanunun Vergi Alacaklarının Yapılandırılması ve İnceleme Aşamasındaki İşlemlere İlişkin Düzenlemeleri.pdf
14/03/2023 47- 7440 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarnın Düzeltilmesine İlişkin Düzenlemeleri.pdf
14/03/2023 46- 7440 Sayılı Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri ve Ek Deprem Vergisi.pdf
13/03/2023 45- 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.pdf
03/03/2023 44- Sadece Elektrikli Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi.pdf
02/03/2023 43- GİB Tarafından 70 No.lu KDV Sirküleri Yayınlandı.pdf
02/03/2023 42- 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.pdf
01/03/2023 41- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerine İlişkin GİB Rehber ve Broşürleri Yayınlandı.pdf
01/03/2023 40- Deprem Bölgesinde Yeniden Yapılandırma Kanunlarından Yararlananların Borç Taksit Süreleri Ertelendi.pdf
24/02/2023 39- Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranının %1'e İndirilmesinin Kapsamı Genişletildi.pdf
22/02/2023 38- Gerçek Faydalanıcı Bildirimlerinde Ceza Uygulaması - Önemli Uyarı.pdf
14/02/2023 37- Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse İlişkin Kar Paylarında Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi
14/02/2023 36- Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1'e İndirildi
14/02/2023 35- Deprem bölgesinde bedelsiz barınma hizmetlerinde vergileme ile akaryakıt teslimlerinde belge düzeni sirküleri yayınlandı
1
Sayfa: 1 / 49 [ Toplam: 976 ]