Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
25/11/2022 98- Bazı YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu Getirildi
24/11/2022 97- Binek Otomobillerde ÖTV Matrahları Yeniden Düzenlendi
24/11/2022 96- 2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
14/11/2022 95- Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme Ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri
14/11/2022 94- e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru
10/11/2022 93- 7420 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
09/11/2022 92- Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı
02/11/2022 91- Kurumların 30.09.2022 Tarihli Bilançolarındaki Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümünde K.V. İstisnası Uygulanabilecektir
02/11/2022 90- 321 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
26/10/2022 89- KDV, Damga ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
26/10/2022 88- 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
11/10/2022 87- Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin BSMV Yönünden Vergilendirilmesine İlişkin 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı
07/10/2022 86- 30.09.2022 Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları
05/10/2022 85- 2022-3 Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
15/09/2022 84- Darphane Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlendi
15/09/2022 83- Yeni Varlık Barışına İlişkin Rehber ile Soru ve Cevaplar Broşürü Yayınlandı
06/09/2022 82- Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı
09/08/2022 81- Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlandı
27/07/2022 80- Kur Korumalı Mevduat Kapsamı Genişletildi
26/07/2022 79- KDV, Damga ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
1
Sayfa: 1 / 46 [ Toplam: 906 ]