Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
28/10/2020 106- Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Uzatıldı
28/10/2020 105- Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarında Süre 2 Ay Uzatıldı
21/10/2020 104- 2020-3 Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
19/10/2020 103- Yatırım Teşvik Belgesi işlemlerinin Elektronik Ortamda yürütülmesine ilişkin Tebliğde Değişiklikler Yapıldı
19/10/2020 102- Yatırımlarda Devlet Yardımlara Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğde Değişiklikler Yapıldı
15/10/2020 101- Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu
14/10/2020 100- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
09/10/2020 99- 520 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
09/10/2020 98- Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Kullanıma Açıldı
30/09/2020 97- Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Stopaj Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü
30/09/2020 96- Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'ye Düşürüldü
18/09/2020 95- İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
18/09/2020 94- Kar Dağıtımı Kısıtlaması Üç Ay Daha Uzatıldı
04/09/2020 93- Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarında Süre 2 Ay Uzatıldı
03/09/2020 92- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı
31/08/2020 91- Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Uzatıldı
31/08/2020 90- Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranlanı %1'e Düşürüldü
31/08/2020 89- Bazı Binek Otoların ÖTV Matrah ve Oranlarında Değişiklik Yapıldı
28/08/2020 88- Yeni Prim Desteğine İlişkin 2020-35 Sayılı SGK Genelgesi
11/08/2020 87- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu
1
Sayfa: 1 / 34 [ Toplam: 677 ]